Thông tin hữu ích về ISO

Chúng tôi xin chia sẻ những thông tin hữu ích về chứng nhận – tái chứng nhận ISO
“đang được quan tâm nhất hiện nay”.

Thông tin hữu ích

Các bài viết chọn lọc về ISO của
Chuyên gia tư vấn 3AC

ISO9001

Sự khác biệt giữa ISO 9001 và hệ thống quản lý chất lượng là gì?

  ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế thiết lập. ISO 9001 là một tiêu chuẩn...

ISO14001

Quy trình đánh giá nội bộ ISO 14001

  Đánh giá nội bộ ISO 14001 là một hoạt động quan trọng tương ứng C (CHECK) trong chu trình PDCA nhằm đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu...

ISMS(ISO27001)

Thúc đẩy chuyển đổi số (DX) là gì? Sự khác biệt với số hóa và các vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt

  "DX" là tên viết tắt của "Digital Transformation" (Chuyển đổi kỹ thuật số), đề cập đến "Sự biến đổi của xã hội thông qua kỹ thuật số". Thúc...

Các bài báo mới nhất cũng lần lượt xuất hiện

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách có

bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chứng nhận ISO.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của Quý khách nhanh nhất trong ngày!

Tư vấn qua Zoom mọi lúc mọi nơi!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Giới thiệu dịch vụ

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ thực hiện những công việc liên quan đến chứng nhận ISO. Quý khách hàng chỉ cần là đầu mối liên hệ với Tổ chức đánh giá. Tất cả các công việc ISO khác xin hãy phó thác toàn bộ cho chúng tôi!

Hệ thống Quản lý
Chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống các quy tắc nhằm cung cấp các sản phẩm – dịch vụ nhất quán và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Truy cập trang chứng
nhận ISO 9001

Hệ thống Quản lý
Môi trường ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường đưa ra khuôn khổ của tổ chức nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng môi trường đang thay đổi.

Truy cập trang chứng
nhận ISO 14001

Hệ thống Quản Lý An Toàn Thông Tin ISO 27001

Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO27001 là hệ thống các quy tắc nhằm cung cấp bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ pháp luật.

Truy cập trang chứng
nhận ISO 27001