Đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001

 

Năng lực là một trong các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Và để đảm bảo năng lực, doanh nghiệp phải tiến hành “đào tạo”, nội dung đào tạo có thể bao gồm: các khóa học, đào tạo để lấy chứng chỉ, OJT, tập huấn, v.v…Ngoài ra, ISO 14001 cũng yêu cầu đánh giá hiệu quả của đào tạo.
Trong bài viết này, 3AC sẽ giải thích các yêu cầu trong đào tạo ISO 14001 và những nội dung sẽ được kiểm tra trong buổi đánh giá chứng nhận.

 

 

1. Đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

“Đào tạo” theo tiêu chuẩn ISO 14001 là việc tiến hành đào tạo để nâng cao “năng lực” của nhân viên.
Nội dung đào tạo có thể bao gồm: các khóa học, đào tạo để lấy chứng chỉ, OJT, tập huấn, v.v…

Doanh nghiệp phải đào tạo nhân viên ISO và tất cả các nhân viên có liên quan.
Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều có năng lực thì không cần phải tiến hành đào tạo.

 

2. Năng lực là gì?

Năng lực là “khả năng thực hiện công việc”.
Năng lực là yêu cầu không chỉ của ISO 14001 mà còn của các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và ISO 27001.

Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định năng lực của nhân viên bằng cách xem người đó có những kỹ năng gì và cần bổ sung kỹ năng gì.
Như vậy, bạn có thể tìm ra loại hình đào tạo cần thiết để nâng cao trình độ của người đó.

 

3. Các yêu cầu của ISO

Đào tạo không phải là cách duy nhất để đảm bảo năng lực.
Ngoài đào tạo còn có luân chuyển công việc và tuyển dụng những người có năng lực.

Khi tiến hành giáo dục hoặc đào tạo để nâng cao năng lực, doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ về thời gian và hình thức đào tạo đã được tiến hành.

Ngoài ra, không chỉ tiến hành đào tạo, doanh nghiệp còn phải đánh giá “việc đào tạo có hiệu quả hay không”. Đánh giá tính hiệu quả chính là việc đánh giá mục đích đào tạo đã đạt được hay chưa.

Đánh giá tính hiệu quả của đào tạo là việc đánh giá xem năng lực đã được nâng cao hay không thông qua việc đào tạo hay nói cách khác là để xác định hoạt động đào tạo có đạt hiệu quả hay không.
Trên thực tế, có rất nhiều tổ chức chỉ đơn giản là thực hiện đào tạo và kết thúc mà không kiểm tra tính hiệu quả của nó.

Các phương pháp đánh giá tính hiệu quả bao gồm kiểm tra sau triển khai, báo cáo đào tạo, đánh giá và phỏng vấn.

 

4. Ví dụ về đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001

(1) Đào tạo nhận thức

Nói đến đào tạo, người ta thường hình dung đến các khóa tập huấn, khóa học, hoặc tự học.
Nếu công việc đòi hỏi phải có bằng cấp, chứng chỉ thì hoạt động để đạt được chúng cũng là một trong số đó.
Trong bất cứ trường hợp nào ở trên, hồ sơ liên quan phải được lưu giữ, chẳng hạn như tài liệu đào tạo, báo cáo đào tạo, chứng chỉ, v.v..

Điều quan trọng khi đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001 là đảm bảo:
・Hiểu biết về môi trường
・Đáp ứng năng lực cần thiết trong vận hành hệ thống quản lý
Và trở thành các hoạt động đào tạo cần thiết cho việc vận hành hệ thống quản lý, cho dù hoạt động đó có vẻ không liên quan gì đến môi trường.

 

(2) Huấn luyện ứng phó với tình huống khẩn cấp

Một trong những hoạt động của ISO 14001 là “8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp”.
Khi một “tình huống khẩn cấp” như hỏa hoạn hoặc lũ lụt xảy ra, môi trường cũng bị hủy hoại rất nhiều. Dù doanh nghiệp bạn có áp dụng bao nhiêu biện pháp thì cũng không thể ngăn chặn 100% được, nhưng bằng cách đưa ra các tình huống giả định và chuẩn bị trước, bạn có thể ứng phó nhanh chóng và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Các cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp được tiến hành định kỳ và hồ sơ của các cuộc diễn tập này phải được lưu giữ.
Việc đào tạo và huấn luyện ứng phó với tình huống khẩn cấp này cũng là một trong những hoạt động đào tạo nằm trong điều “7.2 Năng lực”.

 

5. Nội dung đánh giá

Hồ sơ ghi chép về việc thực hiện huấn luyện ứng phó với tình huống khẩn cấp là nội dung chắc chắn sẽ được kiểm tra khi đánh giá.
Như đã đề cập tại mục 4, đây là một trong những nội dung đào tạo và là yêu cầu của tiêu chuẩn “8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp”.
Bản ghi chép của các buổi học nhóm, đào tạo hoặc nội dung được thông báo nào khác tại các cuộc họp cũng có thể được kiểm tra.

Ngoài ra, như đã đề cập ở mục 3, danh sách nhân viên có bằng cấp, chứng chỉ cũng sẽ được kiểm tra trong buổi đánh giá, nếu có.
Một số chuyên gia đánh giá cho rằng doanh nghiệp cần đào tạo về ISO môi trường, nhưng doanh nghiệp bạn hoàn toàn có thể quyết định nội dung và phạm vi đào tạo.

 

Tổng kết

Mục đích của “đào tạo” theo tiêu chuẩn ISO 14001 là để nâng cao “năng lực” của nhân viên theo yêu cầu. Nội dung đào tạo bao gồm các khóa học, đào tạo, chứng chỉ, OJT và tập huấn, v…
Theo ISO 14001, nếu năng lực của tổ chức không được đáp ứng, tổ chức cần phải nâng cao năng lực bằng cách đào tạo hoặc đảm bảo năng lực bằng cách thuê người mới hoặc luân chuyển công việc.

Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải phức tạp hóa việc đào tạo bằng cách, chẳng hạn, yêu cầu tất cả nhân viên giải thích các yêu cầu của ISO 14001.
Việc mà doanh nghiệp bạn cần làm là tiếp tục hoạt động đào tạo cần thiết cho công việc và đừng quên tiến hành hoạt động huấn luyện ứng phó với tình huống khẩn cấp để duy trì chứng chỉ ISO 14001.

Các công ty khác đang tiến hành đào tạo ISO 14001 như thế nào? Những nội dung gì sẽ được kiểm tra khi đánh giá? Đây là băn khoăn của rất nhiều tổ chức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia tư vấn để được giải đáp.